De buitentemperatuur wordt gemeten met een temperatuur sensor (DS18b20 aan Raspberry Pi) opgesteld in een nagemaakte KNMI thermometer hut.

De positie van de hut is:

 

N.  52° 03' 53,8" (52,064944°)

O.   04° 21' 18,0" (04,355000°)

Elevatie:     9 meter

 

The outside temperature is measured with a temperature sensor (DS18b20 connected to a Raspberry Pi), mounted in a copied KNMI thermometer hut.

The position of the hut is:

 

N.    52° 03' 53.8" (52.064944°)

E.     04° 21' 18.0" (04.355000°)

Elevation:   27 feet